به گزارش روابط عمومی اداره کل جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی اداره کل در مورخ94/9/30 راس ساعت 8/30 صبح با دستور کار قبلی در محل سالن کنفرانس اداره کل با حضور آقای مهندس ابراهیمی مدیر کل محترم  ، روسای ادارات شهر ستان ها ، مدیران عامل شرکتهای تعاونی ،مسئولین و کار شناسان اداره کل تشکیل گردید…

 

در ابتدای جلسه آقای مهندس ابراهیمی ، ضمن خیر مقدم ، در خصوص جامعه عشایرو جایگاه خاص این قشر مولد و محروم بیاناتی را ارائه و طبق فرموده مقام معظم رهبری در دولت تدبیر و امید ،خواستار خدمت هر چه بیشتر و بهتر به این قشر زحمتکش شدند .

در این جلسه در خصوص اعتبارات تملکی و تسهیلات بانکی ، بیمه دام و تامین اجتماعی ، آخرین وضعیت شرکتهای تعاونی و توزیع آرد ، عملکرد طرح زنجیره تولید گوشت ، برنامه  های اقتصادی شرکت ، سرمایه گذاری در صندوق حمایت  از بخش کشاورزی بحث و صورتجلسه ایی در 22بند تنظیم گردید .

دیدگاهتان را بنویسید