جلسه شورای هماهنگی وبرنامه ریزی اداره در مورخ 93/11/6رأس ساعت9صبح در محل سالن کنفرانس با حضورمدیرکل ،روسای ادارات ستادی ومدیران عامل تشکلهای عشایری با تلاوت آیاتی از کلآم الله مجیدآغاز…

و سپس آقای مهندس شاکری در خصوص زندگی ودام عشایر ، همکاری سایر دستگاههای اجرایی در راستای اجرای آئین نامه ساماندهی، اجرای بیمه دام ،تقویت بنیه اتحادیه ها وشرکتهای تعاونی ، اعطای تسهیلات از محل یک در صد صندوق توسعه ملی ، برق رسانی مناطق عشایری،سخنانی ایراد وپس از بحث وتبادل ونظر صورتجلسه ای در 14 بند تنظیم وبربرگزاری هرچه با شکوهتر مراسم ایام الله دهه فجر وارسال گزارش مصورتاکید ویژه نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید