به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ 98/8/27 جلسه ی مجمع عمومی اتحادیه تعاونی عشایری استان کرمان با حضور جناب آقای شفائی مدیرکل محترم امور تعاونیها و نظام بهربرداری سازمان امور عشایر ایران و آقای نیکزادی مدیر کل امور عشایر کرمان  به همراه مدیران عامل شرکتهای تعاونی عشایری شهرستانهای شمالی در محل اداره کل تشکیل گردید.

دیدگاهتان را بنویسید