به گزارش روابط عمومی اداره کل :

جلسه مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از بخش کشاورزی عشایر در مورخ92/8/15در ساختمان  شماره 2 سازمان  امور عشایر  ایران درتهران برگزار گردید . در این جلسه که رئیس اداره امور تعاونیها ترویج و مشارکت مردمی و مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای عشایری استان کرمان نیز حضور داشتند، اتحادیه مذکور به مدت یکسال به عنوان بازرس صندوق عشایری اصلی انتخاب گردید.

دیدگاهتان را بنویسید