به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ 30 ام شهریور 1398 مدیرکل امور عشایر استان جناب آقای نیکزادی جلسه ای با مدیر بیمه صندوق محصولات کشاورزی استان کرمان برگزار نمودند .در این جلسه مشکلات و مسایل مربوط به بیمه دام عشایر استان مباحثی مطرح گردید و مقرر شد در خصوص اطلاع رسانی جهت بیمه دام به عشایر از طریق صدا و سیما پیگیریهای لازم صورت پذیرد.جهت همکاری کارگزاران بیمه لیست مناطق عشایری به مدیریت بیمه نیز ارسال گردد.در این جلسه مقرر شد که بصورت دوره ای این جلسات هر 15 روز یکبار تشکیل گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ 30 ام شهریور 1398 مدیرکل امور عشایر استان جناب آقای نیکزادی جلسه ای با مدیر بیمه صندوق محصولات کشاورزی استان کرمان برگزار نمودند .در این جلسه مشکلات و مسایل مربوط به بیمه دام عشایر استان مباحثی مطرح گردید و مقرر شد در خصوص اطلاع رسانی جهت بیمه دام به عشایر از طریق صدا و سیما پیگیریهای لازم صورت پذیرد.جهت همکاری کارگزاران بیمه لیست مناطق عشایری به مدیریت بیمه نیز ارسال گردد.در این جلسه مقرر شد که بصورت دوره ای این جلسات هر 15 روز یکبار تشکیل گردد.

دیدگاهتان را بنویسید