به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ 98/2/27 جلسه ای باحضور مدیر کل ،معاونین ومدیران عامل شرکتها تشکیل وپیرامون مسایلی از جمله بیمه دام،افزایش سرمایه،حسابرسی واستاندارد سازی گردش های مالی، توزیع یارانه حمل سوخت و  ارد،تهیه وتوزیع نهاده های دامی، نحوه توزیع تسهیلات بانکی بحث وتبادل نظر گردید.
ضمن تاکید بر اجرای کامل موارد فوق توسط تشکلها،روسای شرکتها گزارشی پیرامون موضوعات مطروحه ومشکلات حوزه کاری خود بیان نمودند که مقرر شد ادارات امور تعاونیها وبهسازی جهت رفع  انها اقدام لازم را بعمل اورند و در خصوص صدور کارت تردد و رفع مشکلات سامانه هویت گذاری واحدهای بهسازی و امور تولید و امور تعاونیها اقدامات لازم را بعمل آورند.

دیدگاهتان را بنویسید