جلسه هماهنگی و برنامه ریزی بیمه دام و اجتماعی عشایر در مورخ 8/12/97 با حضور مدیران و مسئولین صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر ، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و مدیران عامل تشکل های عشایری در محل اداره کل امور عشایر کرمان تشکیل گردید …

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی بیمه دام و اجتماعی عشایر در مورخ 8/12/97 با حضور مدیران و مسئولین صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر ، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و مدیران عامل تشکل های عشایری در محل اداره کل امور عشایر کرمان تشکیل گردید در این جلسه در خصوص توسعه و افزایش عملکرد بیمه اجتماعی تصمیماتی اتخاذ و در زمینه بیمه دام و عشایر با توجه به تفاهمنامه منعقده سازمان امور عشایر و صندوق بیمه محصولات کشاورزی تصمیم بر آن شد تشکلهای عشایری با همکاری همه جانبه صندوق بیمه محصولات کشاورزی نسبت به امور بیمه دام عشایر اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید