به گزارش روابط عمومی اداره کل :

جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی امورتعاونیها ی عشایری کرمان  با حضورمدیرکل محترم ، مدیران عامل تشکلها ی عشایری ورؤسای ادارات شهرستانها در محل سالن اجتماعات اداره کل امورعشایری تشکیل گردید ..

.دراین جلسه در خصوص فعالیتهای تعاونیها از جمله بیمه دام، بیمه اجتماعی عشایر؛ تأمین نهاده های دامی، عرضه محصولات تولیدی عشایر به بازار وهمچنین برنامه اقتصاد مقاومتی حوزه تعاونیها بحث وگفتگو ومشکلات موجودآن نیز مطرح گردید . در پایان در خصوص پیگیری رفع مشکلات موجود درتعاونیها وبرنامه  ریزی جهت عرضه محصولات  تولیدی ، بیمه دام واجتماعی عشایروهمچنین اجرای برنامه اقتصادی مقاومتی بحث وراهکارهای لازم ارائه  گردید.

دیدگاهتان را بنویسید