در تاریخ 98/05/06 جلسه هماهنگی و برنامه ریزی امور تعاونی ها با حضور جناب آقای نیکزادی مدیر کل امور عشایر ، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عشایری ، معاونت توسعه و عمران اداره کل ، مسئول امور تعاونیها و همچنین مدیران عامل تشکلهای عشایری در محل اتحادیه تعاونی ها عشایری تشکیل و در این جلسه سیاست کاری سازمان امور عشایر ایران در سال 98 مباحثی از جمله بیمه دام ، بیمه اجتماعی ، تهیه نهاد های دامی ، افزایش سهام اعضاء در شرکت ها توسط مدیر کل ارائه و مقرر گردید که مدیران عامل شرکت ها موضوعات مورد اشاره را پیگیری و ماهانه گزارش کار خورد را به اداره کل اعلام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید