به گزارش روابط عمومی اداره کل به نقل از رئیس اداره امورعشایر شهرستان شهربابک  اقای مهندس ابراهیمی مدیرکل امورعشایر به همراه اقای شهریاری مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای عشایری استان به شهرستان شهربابک عزیمت ودرجلسه هئیت مدیره جهت بررسی وضعیت شرکت تعاونی شهرستان حضور یافتند. ..

دراین جلسه آقای مهندس ابراهیمی ضمن بیاناتی درخصوص فلسفه شرکت وخدمات رسانی به عشایر ، خواستار توجه جدی به وصول مطالبات شرکت عشایری شهرستان  گردیده ودرادامه از مناطق عشایری افکوئیه وکراسکین رباط بازدید واز نزدیک در جریان مسائل ومشکلات  عشایر شهرستان قرار گرفتند.ایشان در خصوص رفع مشکل کمبود آب ، کمبود تانکر ثابت عشایری وعدم فروش دامها راهکارهای لازم را ارائه و دستورات لازم جهت تسریع در کارراصادر نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید