به گزارش روابط عمومی اداره کل :درمورخ 95/3/5 جلسه پدافند غیرعامل  با حضور مدیر کل محترم امورعشایر ، مدیر کل محترم پدافند غیر عامل استانداری ،معاونین ،رؤسا ،کارشناسان  اداره کل وکارشناسان پدافند غیر عامل استانداری ومدیر محترم حراست سازمان جهادکشاورزی ،در محل سالن کنفرانس اداره کل تشکیل گردید …

 

درابتدای جلسه پس از قرائت آیات کلام الله مجید ،آقای مهندس ابراهیمی پس ازارائه گزارشی از آمار عشایر استان بیان نمودند: خشکسالیهای متوالی  از سال 78 تاکنون وکاهش آبهای سطحی عشایر را در معرض خطرات اقتصادی بسیاری  قرارداده وباعث سرازیر شدن عشایر به روستاها وشهرها گردیده است .امسال نیز  باوجود بارندگیها وبهتر شدن وضع مراتع  ،   خشکسالیهای پی درپی ،وگسترش بیماریهای عفونی وغیر عفونی  باعث کاهش تولیدات گردیده که  پدافند غیر عامل میتواند نقش به سزایی در کمک به عشایر داشته  باشد .

ایشان ا فزودند: با توجه به اینکه  نقش عشایر در بحث امنیت مرزها وپیروزی انقلاب وشهدایی که تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده اند، بسیار  چشمگیر می باشد،کمک هرچه بیشتر به این جامعه را می طلبد.درهمین راستا جهت رفع مشکلات ومسائل جامعه عشایری سایر دستگاهها موظف گردیده اند درراستای آیین نامه ساماندهی عشایرمشکلات آب ،راه ،برق ،بهداشت وسایر مشکلات عشایر رامرتفع نمایند .

مدیرکل امورعشایر بیان نمودند: 3عامل اساسی چرخه زیستی عشایر، انسان ،دام ومرتع می باشد امابا مشکلات زیستی فراوانی روبرو هستند که  لازم است توجهی ویژه بر کشاورزی وصنایع دستی آنها جهت تنوع معیشتی داشته باشیم .

درادامه جلسه آقای سلاجقه مدیرکل محترم پدافند غیر عامل استانداری بیان نمودند: کارپدافند غیر عامل با تهدیدات شروع میشود که از زوایای مختلف عمل کرده ودر3 مورد بایستی  با تهدیدات برخورد شود  :1- مسائل شیمایی2-مسائل هسته ایی3- مسائل زیستی  وآنچه در استان ماوجود دارد تهدیدات زیستی است که هدف این است در برابر تهدیدات احتمالی مصون سازی شده وباید یک  سری امکانات ، تجهیزات ودستورالعملها را داشته باشیم تا پیشگیریهای لازم  صورت پذیرد.

ایشان اضا فه کردند: تهدیدات زیستی انسان ، حیوان ، آب ، غذا، محیط زیست ومحصولات کشاورزی را شامل میشود که در حوزه عشایری دام، طیور وآبزیان بایستی  مصون سازی شوند چرا که بحث آب وزیست ودام مهمترین مشکلات عشایر میباشند.

درپایان آقای مهندس محمودی اظهار داشتند :کارگروه پدافند غیر عامل درسازمان جهاد کشاورزی تشکیل شده که لازم است هرگونه مشکل عشایر دررابطه با دام ،انسان ،مرتع وموارد زیستی را جمع آوری و جهت رسیدگی ورفع مشکل به این کارگروه اعلام نمایید

دیدگاهتان را بنویسید