جلسه کارگروه توسعه مدیریت با حضور  مهندس ابراهیمی مدیر کل امور عشایر ، معاونین ، کارکنان امور اداری و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با دستور کار ارزیابی عملکرد دستگاه در سال 96 و 97  در محل دفتر مدیر کل برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید