به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر، جلسه کارگروه ساماندهی عشایر با حضور معاونت محترم برنامه ریزی  واشتغال استانداری ومدیران سایر دستگاههای  اجرایی تشکیل گردید..

.درجلسه مذکور مصوب گردید به منظور توسعه بهداشت عشایر ، اداره کل کمیته امداد امام با معرفی و  همکاری اداره کل امورعشایر استان اقدام به احداث 100سرویس  بهداشتی در مناطق عشایر ی نماید.همچنین با محوریت اداره کل امور عشایر ،موضوع آموزش در زمینه های بهداشت ،درمان و تولید فرآورده های دامی با همکاری دستگاههای مرتبط شامل دانشگاه علوم پزشکی،اداره کل دامپزشکی، هلال احمر، بهزیستی  بصورت هردو ماه یکبار تشکیل و به منظور هم افزایی دستگاه ها به منظور ارتقاء شاخص های رفاهی و بهداشتی تلاش گردد.

 

درادامه اداره کل فنی وحرفه ای آمادگی خود را جهت تربیت مربیانی از جوانان عشایر بمنظور ایجاد ظرفیت اشتغال  و کاهش مشکلات آموزش جوانان  اعلام نمود.

ضمناً طی همکاری سایر دستگاهها درسال 92، 100 نفر آموزش فنی وحرفه ای در شهرستانهای بافت- سیرجان ارزوئیه- بم و194 نفر آموزش کمکهای اولیه وامداد رسانی در شهرستانهای سیرجان ، بردسیر و بافت  انجام گردیده است.

مقرر گردید کمیته اموربانوان عشایر با محوریت اداره کل امورعشایر استان واداره کل اموربانوان وخانواده استانداری وبا عضویت دستگاههای مرتبط  تشکیل گردیده وبا تشکیل زیر کارگروههای بهداشت، آموزش ، اشتغال و  توانمندسازی زنان عشایر، راهکارهای توسعه جامعه زنان عشایر را بررسی و ارائه  نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید