به گزارش آقاي روشن مسئول روابط عمومي اداره امورعشاير سيرجان، معاونت محترم توسعه وعمران به همراه رئيس اداره بهسازي ومسئول امورتعاونيهاي اداره كل ضمن عزيمت به شهرستان سيرجان در جلسه كميته فني طرح زنجيره توليد گوشت قرمزشركت وضمن بيان دستورالعمل اجرايي طرح ، مقرر گردیدیک  دوره آموزشی و توجیهی در خصوص طرح فوق در محل اداره امور عشایر سیرجان تشکیل وازعشایر متقاضی جهت شرکت دعوت به عمل اید.

دیدگاهتان را بنویسید