جلسه کمیته فنی مطالعات با حضور آقای مهندس شاکری مدیر کل و اعضا ,و کار شناسان مهمان از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، در خصوص گیاه خوشخوراک دام که نوعی کاکتوس  می باشد،در محل اداره کل تشکیل گردید…

.از این گیاه که به عنوان علوفه در مناطق خشک شناسایی ، وخاصیت خوش خوراک جهت مصرف دام دارد،می توان در کانونهای توسعه قشلاقی بم وارزوئیه استفاده کرد. همچنین بنا به اظهارات آقای مهندس رحمانی این گیاه علوفه ای یک ساله مقاوم به خشکی وازگروه کاکتوسها، ارتفاع ان به 5/1وگاهی تا4متر می رسد.برداشت ان به 100تن در هکتار ، میزان علوفه خشک 12-10 تن ودارای 2 تا 3 تن میوه وبعنوان پر چین پیرامون مزارع  نیزمی تواند مورد استفاده قرار گیرد .درپایان پس  از بحث  وبررسی پیرامون مسئله مقررگردیدبررسی وکارشناسیهای لازم  در خصوص استفاده ازاین گیاه در کانونهای توسعه قشلاقی و شهر ستانهای بم – ریگان – و ارزوئیه  بعمل آید .

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید