در مورخه 6 آذر ماه با حضور مهندس فتوت معاون برنامه ریزی استانداری  ،مهندس سنجری مدیر کل برنامه ریزی استانداری و مدیر کل امور عشایر،  کمیسیون اقتصادی شورای  عشایری استان در استانداری کرمان تشکیل گردید. در این جلسه مدیر کل محیط زیست ،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و جمعی از مدیران  ادارات نیز حضور داشتند مسائل و مشکلات عشایر  استان بررسی شد. در ابتدا آقای مهندس ابراهیمی فرمودند :بدلیل خشکسالی های چند سال اخیر  ، عدم بارندگی و کمبود علوفه عشایر استان امسال کوچ خود را به تعویق انداخته  که بارندگی اخیر عشایر را با مشکلات عدیده مواجه کرده است آقای مهندس ابراهیمی یاد آور شد اعتبارات اداره کل  امور عشایر محدود و امور را با مشکلات مواجه ساخته است…

در ادامه با توجه  به مشکلات عشایر آقای مهندس فتوت خواستار تشکیل کمیته ای سه جانبه  به منظور بررسی مسائل و مشکلات عشایر شد وی  افزود: کمیته ای سه جانبه متشکل از اداره کل محیط زیست و منابع طبیعی با محوریت  اداره کل امور عشایر استان تشکیل و مشکلات عشایر مرتفع گردد.  در این جلسه مقرر گردید شرکت آب و فاضلاب روستایی  در رابطه با مشکل تامین آب شرب عشایر با دریافت حداقل  آب بها همکاری لازم را بعمل آورد و همچنین شرکت آب و فاضلاب شهری در تامین آب تانکر های آمور عشایر مساعدت لازم را بعمل و نسبت به تامین آب عشایر حوزه سد تنگوییه و آنشعاب آب اقدام لازم را بعمل آورد. درادامه جلسه  مقرر گردید  سازمان برنامه و بودجه نسبت به رفع مشکل اعتبارات ،نقدینگی و افزایش درصد اعتبارات امور عشایر همکاری بعمل آورده و با توجه به کوچ عشایر و ادامه روند خشکسالی تمهیدات  لازم را در خصوص تامین اعتبار در جهت مرمت راهها و آبرسانی  به عشایر بیاندیشد.

دیدگاهتان را بنویسید