به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ ۹۸/۸/۲۱ جلسه ای با حضور مدیر امور اداری و پشتیبانی سازمان امور عشایر ایران ،مدیر کل،معاونین و همکاران تشکیل گردید و مشکلاتی که همکاران در حوزه منابع انسانی داشتند مطرح گردید و مقرر شد برخی موارد که قابل اصلاح و پیگیری از طریق سازمان میباشد پیگیری و نسبت به رفع آن اقدام نمایند.

 

دیدگاهتان را بنویسید