مهندس نیکزادی مدیر کل امور عشایر استان کرمان اعلام کرد: با توجه به اینکه خوشبختانه تا کنون  موردی از ابتلا به ویروس کرونا در مناطق عشایری گزارش نگردیده است ، لذا بمنظور جلوگیری از انتشار آن ضرورت دارد در روز طبیعت دستگاههای متولی از حضور افراد متفرقه به سامانه های عرفی عشایر جلوگیری بعمل آورند.

تاج گردشگری جنوب شرق بر سر «تخت سرتشتک»/اینجا در بهشت باز می‌شود ...

دیدگاهتان را بنویسید

مهندس نیکزادی مدیر کل امور عشایر استان کرمان اعلام کرد: با توجه به اینکه خوشبختانه تا کنون  موردی از ابتلا به ویروس کرونا در مناطق عشایری گزارش نگردیده است ، لذا بمنظور جلوگیری از انتشار آن ضرورت دارد در روز طبیعت دستگاههای متولی از حضور افراد متفرقه به سامانه های عرفی عشایر جلوگیری بعمل آورند.

تاج گردشگری جنوب شرق بر سر «تخت سرتشتک»/اینجا در بهشت باز می‌شود ...

دیدگاهتان را بنویسید