به گزارش روابط عومی اداره کل امور عشایر استان کرمان طی یک حادثه ناگوار در مورخ 92/5/25تعداد 12 باب از خانه های عشایر طایفه سهراب خانی در منطقه قشلا قی عشایری چاه کاسه و چاه کار ریز از توابع سیرجان توسط افراد ناشناس به آتش کشیده شد. این حادثه زمانی رخ داد که عشایر مذکور در محل حضور نداشتند.

دیدگاهتان را بنویسید