در پنجمین روز از هفته دولت پروژه های قابل افتتاح درشهرستانها توسط روسای شهرستان افتتاح گردیدند .همچنین در محل اداره کل نیز جلسه ایی باحضور اساتید ونخبگان عشایر درخصوص کمک به این قشرزحمتکش  وبهبود وضعیت اقتصادی عشایر تشکیل وتصمیمات لازم اتخاذ گردید .

دیدگاهتان را بنویسید