رئیس اداره امورعشایر شهرستان بافت از حمله خرس به یک خانم عشایر در منطقه زاغدارشمیلان و حمله کفتاربه یک مرد عشایر در منطقه وکیل آباددشتاب خبرداد. ..

در حادثه حمله خرس، خانم عشایربا جراحات زیاد وپس از بیست وچهار ساعت جستجوکه درحال کما بود  پیدا وبه بیمارستان کرمان منتقل گردید.

 

درحمله کفتار نیز،مرد عشایر بدلیل شدت آسیبهای وارده  به بیمارستان منتقل وتحت درمان قرار گرفت .این حادثه ازطرف اداره کل امور عشایر به محیط زیست استان گزارش گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید