استان کرمان دومین استان کشور در زمینه تعداد ایلات و عشایر است . اما خشکسالی و محرومیت شدید هرروز از جمعیت این قشرمی کاهد و مهاجرت جوانان به مراکز جمعیتی نیز سن جمعیتی عشایر راافزایش  داده است ..

. بزرگترین دلیل مهاجرت به شهر های بزرگ ،خشکسالی و کمبود شدید آب است که باعث شده عشایر زمینه دامداری را از دست داده و در ییلاق و قشلاق برای پرورش دام با مشکل مواجه باشند.اقای مهندس شاکری  ضمن گلایه از دستگاههای دولتی درخصوص بی توجهی به این قشر اظهار نمودند:در جامعه عشایری با افزایش سن روبرو هستیم، متوسط جمعیت عشایر در استان کرمان 6% می باشد یعنی 6 درصد جمعیت استان کرمان عشایر هستند . ایشان بیان نمودند: در سال 84 با پیگیریهای انجام شده ، در هیئت محترم وزیران مصوب گردیده : بر اساس ایین نامه ساماندهی عشایر تمام دستگاههای ا جرایی موظفندبه تناسب جمعیت عشایری همگام با جامعه روستائی و شهری به این گروه خدمت نمایند. در سالهای قبل نهاد هایی از جمله آموزش و پرورش ، درمان، آموزش پزشکی کمک هائی داشته اما سال گذشته ریزش اعتبارات از دستگاهها به سمت اداره به صفر رسید که می طلبد سایر دستگاههای دولتی نیز به کمک عشایر بشتابند.

آقای مهندس شاکری اظهار نمودند : تا کنون 36درصد عشایر استان اسکان داده شده اندو باید در قانون بودجه برای عشایر شرایطی در نظر گرفته و از دستگاههای دولتی استان ها خواسته شودکه در همه بخش ها اعم از بهداشت ، رفاه ، فرهنگ و تبلیغات اسلامی به عشایر خدمات داده شود.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید