به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان سومین جلسه جهاد تبیین در اداره کل امور عشایر استان کرمان برگزار شد
در این جلسه نیکزادی با اشاره به اینکه خدمت صادقانه همواره سر لوحه امور ادارات ستادی و شهرستانی بوده است گفت: خدمت جهادی از ابتدای انقلاب اسلامی از خصایص بارز مجموعه امور عشایر بوده و تا کنون در زمینه راه،آب،سوخت و امور مربوط به تعاونیها خدمات ارزنده ای به این قشر زحمت کش ارائه شده است .
در این جلسه سرهنگ سیاری دبیر کمیته جهاد تبیین با اشاره به اینکه جامعه هدف بایستی در جریان کلیه امور قرار گیرند تاکید داشت که اطلاع رسانی بصورت شفاف صورت پذیرد و کلیه امور در اینخصوص در شبکه های اجتماعی منتشر شود

دیدگاهتان را بنویسید