در پي بارندگيهاي اخير وخسارات جدي بسيارزیادی  كه به مناطق  عشايري مختلف واردگرديده آقاي مهندس شاكري به مناطق سیل زده شهرستان بردسیر شامل باب زنگوئیه،طویله چمن،گدک،محمد شیخ وده گبر عزیمت ودر خصوص رفع هر چه سریعتر مشکلات عشایر سیل زده وادامه فوری کارتوسط گریدر در این مناطق دستورات شایسته  را صادرنمودند.همچنین به همراه مسئولين اداره امورعشاير شهرستان بافت از مناطق عشايري دشتاب ، زراب ، گدار ارچنو، گلودر گوشك وراههاي ارتباطي عشاير كه به كلي خسارت ديد ه ونياز فوري به بازگشايي دارند، و همچنین دوخانوار عشايري كه دچار آتش سوزي شده  وعشايري كه دامهايشان در اثر طغيان رودخانه وسيل تلف شده اند بازديد نموده و چاره اندیشی های لازم صورت گرفت .

 

دیدگاهتان را بنویسید