در اثر بارندگی های اخیر و سیل آسا بودن آن ، کلیه راههای عشایری دچار خسارت گردید و با توجه به فصل کوچ عشایر در کلیه شهرستانهای عشایری مرمت مسیرهای فوق جمعا بطول 4000 کیلومتر با اجاره 5 دستگاه گریدر در حال انجام است.

دیدگاهتان را بنویسید