بنا به گزارش روابط عمومی اداره کل : بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در مناطق  شهر ستانهای بافت و رابر خساراتی شدید به راههای عشایری و منابع آبی عشایر وارد نموده که   به شرح ذیل می  باشد:

1- راههای خسارت دیده به طول 425 کیلومتر

2- قنوات 12 رشته به طول 3150 متر

3- استخر 30مورد به حجم 3000 متر مکعب

4- کانال انتقالی آب 5000 متر

دیدگاهتان را بنویسید