دوره آموزشی ” بازاریابی  وبازار رسانی  تولیدات عشایری ” ویژه مسئولین امور تعاونیهای امور عشایر کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان   دوره آموزشی بازاریابی  وبازار رسانی  تولیدات عشایری ویژه مسئولین امور تعاونیها ی سراسرکشور   به مدت سه روز از تاریخ 4/8/95تا 6/8/95 با هدف بهبود معیشت عشایر با حضور مهندس ابراهیمی  مدیر کل امور عشایر استان  ، دکتر رحیمی سرپرست محترم دفتر امور تعاونیها و نظام بهره برداری  سازمان امور عشایر ایران ، دکتر نقوی مدیر کل مرکز آموزش و تحقیقات کرمان  برگزار گردید ..

.در این دوره  آقای مهندس ابراهیمی ضمن خیر مقدم ، با ارائه گزارشی از سیمای عشایر استان کرمان ضمن موثر دانستن  بازار رسانی و بازار یابی محصولات سالم عشایرجهت افزایش بهره وری منابع و ارتقای سطح معیشت این قشر زحمتکش  ، آن را مصداقی از طرح های اقتصاد مقاومتی عشایر عنوان وبیان نمودند: برای بهبود وضعیت  اقتصادی و معیشتی عشایربایستی  طرح های جدید ارائه و از نقطه نظرات وهمفکری کلیه اساتید  استفاده گردد .در این دوره  آقای دکتر رحیمی  سرپرست  امور تعاونیها ی عشایری کشور اظهارداشتند :  یکی از ضعف های تعاونی های عشایری بازار رسانی محصولات  تولیدات عشایراست که  آموزش و برنامه ریزی دراین امر بسیار مهم  می باشد. ایشان  بازار رسانی محصولات عشایری رااز مهمترین برنامه های امور تعاونیهای سازمان اعلام نمودند.

در این دوره  بازار یابی محصولات کشاورزی  و مطالعه ساماندهی  به تشکل ها و تعاونیها  آموزش ودر پایان دوره توضیحات استان ها جمع بندی گردید.

دیدگاهتان را بنویسید