بنا به اظهارآقای مهندس نظری رئیس اداره امورتعاونیها ،ترویج ومشارکت مردمی ، یک دوره آموزش  شرح وظایف اساسنامه شرکتها در مورo 94/12/12ویژه مدیران عامل و مسئولین امور مالی شبکه تعاونیهای عشایری استان کرمان برگزار گردید. ..

در این دوره آقای مهندس خرم، مشاور رئیس سازمان امورعشایر ایران  در امور تعاونیها بعنوان مدرس مباحث مربوط به اساسنامه شرکتها و بخشی از قوانین مربوط به تعاونیها را تدریس  و بهره برداری لازم از دوره آموزشی  ذکرشده گرفته شد.

دیدگاهتان را بنویسید