به گزارش رئیس اداره امور عشایر شهرستان بافت :درراستای تفاهمنامه  منعقده با سازمان جهاد کشاورزی در خصوص آموزش عشایر ،دوره آموزشی مبارزه با آفت کرم خراط و تغذیه درختان گردو وهمچنین بهداشت دام ،در منطقه عشایری بندر هنزاوتخت سرتشک  رابر با حضور23نفرازعشایر و کشاورزان منطقه برگزار گردید .

دیدگاهتان را بنویسید