مسئول امور بانوان سازمان امور عشایر گفت: دولت با اختصاص تسهیلات مناسب از تشکل های تولیدی زنان عشایر حمایت می کند…

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور عشایر ایران به نقل از خبرگزاری ایرنا، لیلا سادات بلالی در نشست با مدیر امور عشایر این استان افزود: زنان عشایر علاوه بر این که پا به پای مردان عشایر کار می کنند در تعاونی ها و تشکل های تولیدی هم در عرصه صنایع دستی، محصولات کشاورزی و دامی مشغول فعالیت هستند و دولت خود را ملزم به حمایت از این تشکل ها می داند.

 

وی با بیان این که تشکیل صندوق های خرد زنان عشایری عشایر سبب افزایش درآمد خانوار های کم درآمد می شود، گفت: ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی زنان عشایری از طریق برنامه های آموزشی و توانمندسازی آنان از طریق ایجاد بستری مناسب برای مشارکت جمعی زنان در قالب گروه های اعتبار و پس انداز از اهداف دیگر تشکیل این صندوق است.

 

وی افزود: با این همه تلاش و کوشش زنان عشایر متاسفانه هنوز قدرت، توانایی و موقعیت اجتماعی زنان و دختران عشایر به خاطر محدودیت های فرهنگی، اجتماعی و محیطی کمرنگ است.

 

بلالی با اشاره به نقش و جایگاه زنان عشایر اضافه کرد: وضعیت فرهنگی و اجتماعی، وضعیت اشتغال خانگی، بهداشت، درمان و تغذیه، آموزش های غیررسمی و سایر مشکلات زنان و دختران عشایر باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و همه برای بهبود و ارتقای جایگاه زنان و دختران عشایر تلاش کنیم.

 

بر اساس این گزارش، مدیر امور عشایر استان اردبیل هم در این نشست در سخنانی با بیان اینکه نقش زنان در فعالیت های اقتصادی عشایر بسیار چشمگیر است، گفت: زنان و دختران عشایر بدون منت و ادعا در کنار مردان سخت کوش عشایر مشغول تولید هستند و ارزش افزوده حاصل از تولید خود را بدون چشمداشت صرف مخارج خانواده خود می کنند.

 

قادر هنرمند افزود: با این همه زحمات و کار زنان عشایر متاسفانه در آمارگیری ها کار زنان عشایری شغل محسوب نمی شود و این باعث محدودیت های بسیار برای حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی آنان بوده و به همین جهت زنان عشایر از لحاظ شاخص های برخورداری و توسعه انسانی پایین تر از مردان قرار دارند.

 

دیدگاهتان را بنویسید