دردیدار سران و نمایندگان قبایل و ایلات عشایراستان کرمان با دکتر تویسرکانی رئیس کل دادگستری استان کرمان  ابتدا مهندس امیر شکاری مدیر کل امور عشایر استان کرمان با اشاره به نقش عشایر در تولید و اقتصاد جامعه شهری و روستایی پرداخت و گفت قشر عشایر اوایل انقلاب تا کنون پشتیبان این نظام و فعال در عرصه های اقتصادی و کشاورزی بوده اند و عشایر در دوران شاهنشاهی هم مرزدار و هم مز شکن بوده اند…

وی افزود  : قشر عشایر همواره تولید کننده بوده اند و سر بار کسی نبوده و به جامعه شهری و روستایی نیز خدمات می رسانند.

امیر شکاری اظهار داشت : جمعیت عشایر استان 130هزار نفر و در قالب 22هزار خانوار می باشد و 56 در صد مساحت استان در قلمرو ایلات و عشایر می باشد و 6 درصد جمعیت استان را تشکیل می دهند. 50 درصد فراورده های دامی استان را تانین می کنند و سالانه 891 هزار تخته پوست  هزار و 200 تن کرک و 14 هزار مورد صنایع دستی و 200 هزار تن محصولات زراعی و باغی تولید می کنند.

تویسر کانی در خصوص راه اندازی شورای حل اختلاف عشایر گفت : بحث ایجاد شوراهای حل اختلاف عشایر از اولویتهایما در دستگاه قضایی می باشد و نیاز جامعه امروز به صلح سازش و گذشت می باشد و قشر عشایر نیز از حیث صلح و سازش در حد اعلا می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید