به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ 98/6/31 فرمانده بسیج عشایری جناب سرهنگ محمدی با جناب آقای نیکزادی مدیر کل امور عشایر استان کرمان دیدار نمودند و  مسائل و مباحثی از جمله برگزاری یادواره شهدای عشایر را مطرح نمودند و همچنین در خصوص استفاده از ظرفیتهای سپاه در مناطق عشایری پیشنهاداتی مطرح گردید .

دیدگاهتان را بنویسید

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ 98/6/31 فرمانده بسیج عشایری جناب سرهنگ محمدی با جناب آقای نیکزادی مدیر کل امور عشایر استان کرمان دیدار نمودند و  مسائل و مباحثی از جمله برگزاری یادواره شهدای عشایر را مطرح نمودند و همچنین در خصوص استفاده از ظرفیتهای سپاه در مناطق عشایری پیشنهاداتی مطرح گردید .

دیدگاهتان را بنویسید