به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ ( ۱۴۰۱/۱۱/۱۶) طی جلسه ای که مدیر کل و تعدادی از همکاران با آقای نعمت الهی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری تشکیل گردید ، ضمن بیان ظرفیت ها، جامعه ی عشایر و مسئولیت های سازمانی مجموعه اداره کل عشایر به بیان مسائل و مشکلات عشایر، اشاره و مقرر گردید پیگیری هایی خصوصا در موضوع وظیفه مندی سایر دستگاه ها توسط اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری صورت پذیرد

دیدگاهتان را بنویسید