مورخه 98/04/24 مدیر کل امور عشایر استان کرمان با جناب آقای دکتر موسوی آیت اللهی معاونت امور عمرانی

استانداری کرمان دیدار و پیرامون مسائل و مشکلات عشایر بحث و تبادل نظر کردند.

دیدگاهتان را بنویسید