مدیر کل امور عشایر استان کرمان و هیئت همراه از مادر شهید عشایر محمودی دیدار و دلجویی کرد. نیکزادی گفت : خانواده معزز شهدا بخصوص مادران شهید حق بزرگی به گردن همه مردم و مسئولین دارند و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

 

مدیر کل امور عشایر استان کرمان و هیئت همراه از مادر شهید عشایر محمودی دیدار و دلجویی کرد. نیکزادی گفت : خانواده معزز شهدا بخصوص مادران شهید حق بزرگی به گردن همه مردم و مسئولین دارند و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست.

دیدگاهتان را بنویسید