به گزارش روابط عمومي شهرستان سيرجان نماينده محترم مردم سيرجان در مجلس شوراي اسلامي آقای مهندس حسن پور ضمن حضور وبازديد از اداره عشايري سيرجان وگفتگو با كاركنان اداره مشكلات ومسائل عشاير از جمله مشكل عشاير همجوار معدن گل گهر را بررسي نمودند و مقرر گرديد از طريق مراجع پيگيري وحل وفصل گردد.

دیدگاهتان را بنویسید