به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر : صندوق اعتبارات خردزنان عشایری منطقه سرزه ریگان با حضور مسئول امور بانوان اداره کل ومسئول امور زنان سازمان امورعشایرایران سرکار خانم بلالی وکارشناسان شهرستان  راه اندازی گردید . طی این جلسه که باحضور زنان عشایر منطقه تشکیل گردید قوانین صندوق مشخص واعضای هئیت مدیره صندوق اعتبارات معرفی گردیدند.

 

دیدگاهتان را بنویسید