در راستای تحقق دولت الکترونیک پرتال اداره کل امور عشایر استان کرمان راه اندازی گردید …

دیدگاهتان را بنویسید