به گزارش روابط عمومی اداره کل: آقای کار آمد رئیس  اداره امور تعاونیها، ترویج  و مشار کت  مردمی  اداره کل از راه اندازی پنجمین کار گاه تولید خوراک دام عشایر استان در شهر ستان بر دسیر با ظرفیت سه تن خوراک دامی مش در ساعت که در یک شیفت کاری 21 تن  و در دو شیفت کاری توانائی تولید 42 تن خوراک را دارا می باشدخبر داد. بدین ترتیب ظرفیت خوراک دام تولید شده توسط شبکه تعاونیهای عشایری استان در دو شیفت کاری از 168 تن به 210 تن افزایش یافته است .

دیدگاهتان را بنویسید