به گزارش روابط عمومی  اداره کل ، اقای مهندس نظری  رئیس اداره امورتعاونیها ومشارکت مردمی  درخصوص مزایای استفاده ازکنسانتره بیان نمودند:

در سنوات گذشته جو بعنوان تنها نهاده دامی بیشترین مصرف را جهت تغذیه دامهای عشایر داشته ومورد استفاده وتعلیف دامها قرارمی گرفته است. از آنجا که این نهاده براساس یافته های علمی غذای کاملی برای دام نبوده وبخشی از آن نیز بنوعی هدر میرود در سالهای اخیر تلاش شده بمنظور کیفیت بخشی به تغذیه  وافزایش تولید وبهره وری دام ، ضمن اجرای برنامه ها وفعالیتهای ترویجی در خصوص ترویج خوراک دام (کنسانتره) که غذای کاملی برای دام محسوب میگردد،…

نسبت به احداث کارگاههای تولید خوراک دام اقدام شود. درطی سه سال اخیر با اقدامات وحمایتهای صورت گرفته تعداد پنج کارگاه خوراک دام  توسط  تشکلهای عشایری درسطح استان با ظرفیت تولید روزانه هرکارگاه به میزان 15 تن راه اندازی وفعال گردیده که خوراک دام ( کنسانتره دامی) مورد نیاز دام عشایر استان را با کیفیت لازم تولید وعرضه می نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید