به گزارش روابط عمومی اداره کل: درراستای  پیگیری امور اشتغال بانوان عشایر استان ،اداره کل امور عشایر با جذب سرمایه گذاردرخصوص تولید فرش دستباف یک کارگاه قالیبافی درشهزستان بردسیر دایروتعدادی ازبانوان جامعه عشایر مشغول آموزش شده ومقرر گردید کارگاههای دیگری نیز دربخشهای مختلف راه اندازی گردد.در همین خصوص  ،مسئول امور هماهنگی اداره به همراه مسئول امور بانوان عشایر از کارگاه  قالیبافی بردسیربازدید…

و در جلسه ای که با حضور آقای شمسی رئیس امورعشایر شهرستان وآقای روح الامینی  وآقای سلطانی سرپرست کارگاه تشکیل گردیده بود حضور بهم رساندند.دراین جلسه مشکلات بانوان بافنده فرش موردبحث و بررسی قرارگرفت وراهکارهای لازم ارائه گردید.

دیدگاهتان را بنویسید