به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در جلسات شورای کشاورزی کرمان و ارزوییه که در 25 و 24 اردیبهشت  تشکیل شد در این جلسات مدیرکل امور عشایر استان کرمان اظهار داشت: ازمجموع ۲۰۰ هزار دام شهرستان۱۲۰ ارزوییه هزار راس دام متعلق به عشایر است که نهاده با قیمت پایینتر از بازار در اختیار عشایر قرار میگیرد.
نیکزادی اذعان داشت : از زمان حذف ارز ترجیحی تا اصلاح قیمت گوشت متاسفانه بخشی از دام عشایر به جهت قیمت بالای نهاده ها حذف و وارد بازار شد.
وی در ادامه گفت : بطور متوسط روزانه ۵۰ هزارلیتر آب جهت شرب درمیان عشایر شهرستانهای ابر توزیع میشودکه علاوه بر شرب ،جهت مصرف دام نیز مصرف میشود.
با همکاری شرکتهای تعاونی عشایری سال گذشته ۸۰ هزار تن نهاده در بین عشایر شمال استان کرمان توزیع شده و این درحالیست که سهمیه آرد مورد نیاز عشایر بر پایه امار۵۹۰۰ نفر، ۷۰ تن میباشد که متاسفانه۲۴تن تخصیص داده شده است

دیدگاهتان را بنویسید