به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان آقای مهندس صدیق ریاست محترم سازمان امور عشایر ایران جهت افتتاح چند پروژه شبکه تعاونیها و باز دید از مناطق عشایری در تاریخ 12/3/1392 به استان کرمان عزیمت واز مناطق عشایری شهر ستان های بافت ، رفسنجان و سیرچ دیدن نمودند…

ابتدا در شهرستان بافت در  جلسه ایی که با حضور فرماندار و نماینده محترم شهر ستان در مجلس شورای اسلامی ،آقای مهندس شاکری و هیئت همراه در خصوص حل مسائل و مشکلات عشایر در محل فرمانداری شهر ستان تشکیل شد حضور و سپس از مناطق عشایری  دوکرم بخش دشتاب و کار گاههای خوراک دام شهر ستان های بافت و رفسنجان بازدید و آنها را افتتاح  نموده و از پروژه سایت گردشگری شرکت تعاونی عشایری شهر ستان کرمان در منطقه سیرچ بازدید نمودند .در بازگشت در جلسه ایی که  با حضور استاندار محترم و نماینده محترم شهر ستان بافت در مجلس شورای اسلامی و مشاور محترم استاندار در امور عشایر و آقای مهندس شاکری و هیئت همراه در خصوص مسائل و مشکلات عشایر استان تشکیل گردیده بود حضور بهم رسانده  وسپس از فروشگاه محصولات دامی – کشاورزی و صنایع دستی عشایر  اداره کل و نمایشگاه محصولات ارگانیک و سیاه چادر عشایری و محصولات لبنی – صنایع دستی و گیاهی نیز دیدن نمودند .

دیدگاهتان را بنویسید