به گزارش روابط عمومی اداره کل: آقای مهندس قندالی ریاست محترم سازمان امور عشایر ایران بهمراه اقای مهندس صفر زاده ، آقای مهندس میزبان  و آقای مهندس میر قائد به منظور دیدار با عشایر وبازدید از فعالیتهای اداره کل به استان کرمان سفرنمودند …

در این سفر آقای مهندس قندالی و هیئت همراه  در جلسه ایی که در محل اداره کل تشکیل گردیده بود، حضور بهم رسانده و در جریان روند پروژه های جدید اداره کل قرار گرفتند. همچنین در محل استانداری استان ضمن دیداربا استاندار محترم در خصوص تشکلهای عشایری ، مشکلات عشایر ، کوچ ، گردشگری ، برقی نمودن چاهها ، طرح پروار بندی دام و اسکان عشایر ، بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .در ادامه سفر از مناطق عشایری لاله زار بردسیر، بافت و ریگان بازدید نموده و از نزدیک در جریان مشکلات عشایر قرار گرفتند. درپایان در جلسات فرمانداری که در شهر ستان ریگان و بافت با حضور نمایندگان محترم شهر ستان تشکیل گردید ه بود، شرکت نموده و ضمن بررسی و بیان مشکلات عشایر راهکارهای لازم ارائه گردید .

دیدگاهتان را بنویسید