به گزارش روابط عمومي اداره كل امور عشاير استان كرمان آقاي مهندس شاكري مدير كل امور عشاير كرمان ضمن عزيمت به شهر ستان بافت از عشاير و مناطق عشايري كلوك آبگنده – زير سازي جاده دره پهن اسفندقه – و عشاير منطقه دره پهن ديدن و از نزديك در جريان آبر ساني سيار عشاير كوچروي اين مناطق قرار گرفته و با توجه به پراكندگي عشاير كوچ روي مناطق ، صعب العبور بودن راه و بعد مسافت از محل بار گيري آب و انتقال به اين مناطق در خصوص رفع مشكل عشاير از جهت تعمير دستگاههاي آبرساني  ، تهيه لاستيك ، در اختيار گذاشتن تانكر و موتور روبين و پمپ قول مساعد داده و در پايان نیز از منطقه سه چاه دهسرد بازديد نموده و اعلام نمودند جلسه اي در خصوص رفع مشكل عشاير سه چاه با حضور مسئولين ذيربط تشكيل و اقدامات لازم صورت خواهد گرفت .

دیدگاهتان را بنویسید