مديركل محترم امورعشاير كرمان جناب آقاي مهندس شاكري به همراه آقاي مهندس مولايي رياست محترم سازمان جهادكشاورزي استان به شهرستان بم سفر ودر جلسه ايي كه در سالن ارشاد اسلامي شهرستان با حضور نماينده محترم شهرستانهاي شرق  استان در مجلس شوراي اسلامي وفرماندار محترم شهرستان تشكيل گرديد حضور بهم رساندند…

دراين جلسه  آقاي مهندس شاكري  در خصوص وضعيت جمعيتي عشاير در كشور وبه تبع آن در استان وهمچنين  وضعيت اجتماعي عشاير در شهرستانها ي شرق استان وميزان توليدات آنها در سال توليد وحمايت از كار  وسرمايه ايراني  وهمجنين تاثير گزاري اين قشر از جامعه با توجه به جمعيت اندكشان در پيشبرد اهداف  عالیه  انقلاب وولايت مداري آنها مطالبي را ارائه وباتوجه به آيين نامه ساماندهي عشايري از خانواده محترم جهادكشاورزي خواستار مساعدتهاي لازم درخصوص پروژ ه هاي عشايري كه قريب به اتفاق آنها در بخش آب وخاك ميباشند گرديدند . جلسه دوم مديركل امورعشاير كرمان حسب      هماهنگي هاي قبلي در دفتر رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي شهرستان بم جناب آقاي دكتر گردان وبا حضور معاون محترم جناب آقاي دكتر رادفر برگزار وآقاي مهندس شاكري در خصوص  وضعيت عشاير ونحوه كوچ وزندگي آنها در مناطق ييلاقي وقشلاقي با توجه به اينكه جامعه بسيار تاثير گزار وكم توقع وداراي توليد محصولات ارگانيك هستند توضيحاتي را ايراد وخواستار توجه ويژه به مسائل بهداشتي جامعه عشايري جهت جلوگيري از  اپيدمي شدن بيماريهاو جلوگيري از بيماريهاي مشترك بين دام وانسان وهمچنين خواستار مشاركت وتوجه ويژه دانشگاه  علوم پزشكي شهرستان وتنظيم تفاهم نامه بهداشتي وشناسايي افراد تحصيلكرده از بين عشاير جهت تعليم وتربيت بهورزو اعزام  آنهابه  مناطق عشايري وحضور فعال در مناطق قشلاقي وشركت در كوچ عشاير گرديدند. در خاتمه در جلسه شركت تعاوني   عشايري شهرستان بم حضور بهم رسانده وضمن بررسي گزارش حسابداري در خصوص جلوگيري از ضرروزيان وتهيه جو جهت انبار شركت نكات لازم را بيان نمودند

دیدگاهتان را بنویسید