به گزارش روابط عمومي اداره كل امور عشاير استان كرمان جناب آقاي مهندس شاكري مدير كل محترم اداره كل به همراه آقاي مهندس صفر زاده قائم مقام محترم سازمان امور عشاير ايران و هيئت همراه از مناطق عشايري شهر ستان ها ي بم و ريگان و كانونهاي اسكان عشايرو پروژه آباد چهل تن بم كه از محل اعتبارات ملي تامين اعتبار گرديد…

دو كانون هدايتي شهر ستان ريگان به نامهاي چاه ملك و كانون فردوس بازديد به عمل آورده وآقاي صفر زاده ضمن ديدار با عشاير آن مناطق راهكارهاي توسعه كشاورزي را به عشاير بيان و خواستار تبديل دامداري سبك به دامداري سنگين گرديد ه كه با تلفيق كشاورزي و دامداري در آمد آنها توسعه روز افزون داشته باشد. آقاي مهندس شاكري در خصوص وضعيت عشاير طرح اسكان در شهر ستان ريگان مشكل اصلي كانون چاه ملك را وضعيت اراضي كشاورزي آنها دانستند كه به دليل سبك بودن اراضي كشاورزي سه حلقه از چاههاي كشاورزي با عدم استقبال عشاير داوطلب اسكان مواجه گرديده وبيان نمودند كه قرار است مطالعات لازم دراينخصوص انجام و راهكارهاي لازم ارائه گردد . در پايان آقاي مهندس صفر زاده بيان  نمودند امور عشايري كارهاي بسيار ارزنده اي مانند كانون هاي عشايري و اسكان اجرا شده و بخشي از منابع آبي به بهره برداري رسيده ، انجام داده كه با توجه به كار گروه كشاورزي كه در استان و شهر ستان برگزار مي شود يكي از انتظارات اين مجموعه اين است كه اولويت واگذاري اراضي و آب را به خود عشايرداده تا بتوا نند در مناطق عشايري توليدات خود را انجام دهند .

دیدگاهتان را بنویسید