در هفته جهاد کشاورزی مدير کل امور عشايری استان به استان هرمزگان سفر نموده و با عشاير اين مناطق ديداد کردند ….

آقای مهندس خواجه بهرامی مدير کل عشايری استان به اتفاق روسای امور عشايری سيرجان ، بردسير ، بافت و مسئول روابط عمومی اداره کل از پروژه های انجام شده بازديد به عمل آورده و ضمنا در مناطق عشاير نشين از نزديک با مشکلات آنها روبرو شدند و راهکار مناسب ارائه شد . لازم بذکز است که تعدادی از عشاير استان کرمان قشلاق خود را در استان هرمزگان بسر می برند . عشایر فوق در مراتع استان هرمزگان با مشکلات عديده اي روبرو هستند که در اين سغر آقای جعانشاه صديق رياست سازمان عشايری ايران و آقای نصوری رياست جهاد کشاورزی استان هرمزگان و آقاپور نماينده عشايری استان حضور داشتند . در اين سفر از مناطق عشاير نشين بازديد و برای عشاير کهوری سخنزانی کردند و از نزديک با موانع و مشکلات اين قشر محروم و پر تلاش روبرو و ارائه طريق نمودند .

دیدگاهتان را بنویسید