فرماندار رابر با مدیرکل امور عشایر استان کرمان ملاقات کرد.
نیکزادی در این جلسه با تاکید بر اهمیت تشکیل شورای برنامه ریزی شهرستان رابر در اسرع وقت گفت : سهم عشایر رابر به نسبت سال گذشته بایستی افزایش یابد.
نیکزادی درخصوص تحویل ساختمان اداره شهرستان و واگذاری زمین برای شرکت تعاونی اذعان داشت مسئولین شهرستان با همکاری فرمانداری در اسرع وقت اقدامات لازم را انجام دهند.
نیکزادی اظهار داشت : مرمت و اصلاح راههای شهرستان که اخیرا تخریب شده اند در اسرع وقت انجام میشود.

دیدگاهتان را بنویسید