در مورخه 18/6/97جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی اداره کل امور عشایر با حضور  مهندس ابراهیمی مدیر کل ،آقای حیدری مشاور محترم استاندار در امور عشایر ،معاونین ،روسای  ستادی و ادارات و شبکه تعاونی عشایری در سالن اجتماعات با دستور کار بررسی مشکلات عشایر با توجه به خشکسالی کم سابقه در استان،پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به عشایر،تقویت بنیه شبکه تعاونی های عشایری وارائه راهکارها و میزان تحقق مصوبات جلسه قبل برگزار و نیز مصوباتی جهت بهبود وضعیت معیشت عشایر و عبور از بحران خشکسالی حاد اعلام گردید.

دیدگاهتان را بنویسید